Tin trong ngành
Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội vững bước sau 10 năm xây dựng và trưởng thành.

Năm 2011, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định đường dây và các trạm biến áp 110kV trên địa bàn Hà Nội, góp phần to lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện cho Thủ đô.
 


Ông Trần Đức Hùng - Bí thư Đảng Ủy- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI trao Giấy khen cho 09 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.

Tròn 10 năm xây dựng và trưởng thành, những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể CBCNV Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội đã được ghi nhận bằng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương, Bằng khen của Công đoàn EVN và Giấy khen Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Trong năm 2011, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động sản xuất, vận hành có hiệu quả, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn TP Hà Nội. Công ty cũng đã thực hiện nghiêm chỉnh lệnh đảm bảo điện của Tổng Công ty, đảm bảo suất sự cố do Tổng Công ty giao và phấn đấu tỷ lệ tổn thất truyền tải < 1,12 %. Triển khai thực hiện đúng chương trình quản lý kỹ thuật đã được Tổng Công ty phê duyệt. Triển khai kịp thời các ý kiến chỉ đạo, các mệnh lệnh sản xuất của lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo công ty tới các đơn vị trong công ty. Duy trì tốt công tác quản lý vận hành các thiết bị. Trong quá trình quản lý vận hành, các công nhân đã kịp thời kiểm tra, phát hiện các tồn tại về thiết bị. Chủ động khắc phục và xử lý những khiếm khuyết của các thiết bị trên các tuyến đường dây 110kV và tại các Trạm 110kV. Xây dựng và củng cố các đường dây, các Trạm biến áp kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đã đăng ký. Cập nhật và hoàn thiện các sổ sách quản lý kỹ thuật liên quan đến công tác vận hành thiết bị cho các Trạm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống cháy nổ và an ninh cơ sở.

Trong năm 2011, Công ty đã tập trung chỉ đạo đến từng Tổ, Đội, Trạm để kịp thời phối hợp hành động trong mọi mặt công tác. Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Đối với các trường hợp vi phạm hành lang, công ty đã lập biên bản và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Công ty cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ đường dây, phát hiện các khiếm khuyết của đường dây kịp thời khắc phục sự cố. Tăng cường kiểm tra công tác an toàn bảo hộ lao động, quy trình quy phạm để ngăn ngừa sự cố chủ quan cho người cũng như cho các thiết bị điện đang vận hành. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công trong khu vực quản lý thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm và các quy định của Nhà nước ban hành.
 
Công tác Đảng của Đảng ủy Công ty trong năm 2011 cũng đạt được những thành tích đáng khích lệ. Chi bộ 1 (1 trong 4 Chi bộ thuộc Đảng ủy Công ty) đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng ủy Công ty được vinh dự nhận Giấy khen Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Tổng Công ty. Đảng bộ Công ty luôn quan tâm xây dựng đội ngũ CBCNV có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn ngang tầm nhiệm vụ, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức các mặt cho CBCNV. Công tác luân chuyển cán bộ theo chủ trương của Đảng đã được triển khai thực hiện. Hàng năm, Đảng bộ đều chỉ đạo đánh giá Cán bộ, nhất là đối với Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị.

Công đoàn Tổng Công ty cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực về sản xuất, phát động các phong trào thi đua. Đoàn Thanh niên Công ty đã tham gia các cuộc thi do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty tổ chức và đạt giải nhất cuộc thi cắm hoa nghệ thuật. Công ty cũng đã hưởng ứng Hội thi thợ giỏi cấp Công ty, cấp Tổng Công ty và cấp Tập Đoàn.
 
Ông Trần Đức Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN HANOI đã biểu dương nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội trong năm 2011. Ông Hùng cũng nhấn mạnh những khó khăn và thử thách nặng nề trước mắt của năm công tác 2012. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển, Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi huấn công nhân, nhằm hiểu rõ và nắm chắc về các thiết bị mới. Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo đến từng Tổ, Đội, Trạm, Công ty nên phân công trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận, thậm chí đến từng cá nhân. Đảng ủy Công ty phải chú ý đến việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên mới.
 

Xem tin khác [Quay lại]
Thư viện hình ảnh
Văn phòng công ty
Bộ phận sản xuât
Kho cáp bọc
Hình ảnh nhà kho cáp nhôm
Hình ảnh nhà xưởng
Đối tác - Khách hàng

 

 

 

 Thông tin hữu ích
Liên kết trang Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: EXIMBANK) Thông tin thời tiết
Ảnh đẹp Hà Nội
Tháp rùa Hồ Gươm
Chùa Trấn Quốc
Hoa lộc vừng Hồ Gươm
Quốc tử giám