Tin trong ngành
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Ngày 04/10/2011, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 5063/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020”. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện tỉnh Đồng Nai vẫn tăng cao trong giai đoạn 2006-2010.

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai là đảm bảo sự phát triển cân đối hài hoà hệ thống điện mang tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện, cung cấp cho phụ tải với chất lượng điện tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai với đặc điểm là một tỉnh phát triển về Công nghiệp, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam với hàng loạt các khu công nghiệp đã hình thành và đang xây dựng. Dự kiến đến 2015 trên địa bàn tỉnh có 31 khu CN với tổng diện tích trên 8.000ha.

Theo  đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai, tổng sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh được dự báo tăng trưởng 13,3%/năm giai đoạn 2011-2015. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.367 kWh/người và 7.250kWh/người năm 2020.
Trong giai đoạn 2011-2015 cần lưới điện 220kV xây dựng mới 60km và cải tạo 122km đường dây, ngoài 2 trạm biến áp 220kV Sông Mây (2x250MVA), Xuân Lộc (250MVA) đã được dự kiến trong quy hoạch giai đoạn trước, giai đoạn này tiếp tục bổ sung xây dựng mới trạm biến áp TP Nhơn Trạch (2x250MVA) và nâng công suất trạm 220kV Trị An thành 2x125MVA.

Đối với lưới điện 110kV, trong giai đoạn 2011-2015 thực hiện xây dựng mới 10 trạm biến áp với tổng công suất 486MVA, mở rộng quy mô công suất 08 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 304MVA; xây dựng mới 121,5 km đường dây 110kV và cải tạo nâng tiết diện, tăng số mạch cho 193km đường dây 110kV. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Đồng Nai là 6.127 tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển điện lực Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các ban ngành quản lý quy hoạch điện trên địa bàn, đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp, đảm bảo tính nhất quán và bền vững của hệ thống điện, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Ths Nguyễn Hải Đông - Viện Năng lượng

Xem tin khác [Quay lại]
Thư viện hình ảnh
Văn phòng công ty
Bộ phận sản xuât
Kho cáp bọc
Hình ảnh nhà kho cáp nhôm
Hình ảnh nhà xưởng
Đối tác - Khách hàng

 

 

 

 Thông tin hữu ích
Liên kết trang Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: EXIMBANK) Thông tin thời tiết
Ảnh đẹp Hà Nội
Tháp rùa Hồ Gươm
Chùa Trấn Quốc
Hoa lộc vừng Hồ Gươm
Quốc tử giám