Tin trong ngành
EVN NPC: Chủ động cân đối kế hoạch nhằm đảm bảo tài chính lành mạnh trong năm 2012

Ngày 10-1, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và triển khai  kế hoạch năm 2012.Tổng Giám đốc NPC phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN
 
Năm 2011, điện thương phẩm của NPC đạt hơn 27 triệu kWh tăng 13,37%; giá bán điện bình quân 1.132,34 đồng/kWh tăng 187,9 đồng/kWh; doanh thu hơn 30.666 tỷ đồng tăng 135,93%; tổn thất điện năng 8,35% (trong đó tỷ lệ ảnh hưởng của khu vực tiếp nhận hạ áp nông thôn là 2,03%) giảm 0.05% so với kế hoạch Tập đoàn giao và giảm 0.04% so với cùng kỳ.

Cũng trong năm 2011, các Công ty Điện lực thuộc NPC đã tiếp nhận được 125 xã với 1695 km đường dây hạ áp, 155.181 công tơ 1 pha, 4.361 công tơ 3 pha với tổng giá trị còn lại 57 tỷ đồng. Tại các khu vực đã tiếp nhận các CTĐL đã thay thế 425 586 công tơ 1pha, 14 491 công tơ 3 pha  trên tổng số 650 088 công tơ 1 pha và 20 417 công tơ 3 pha.

 EVN NPC đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và kiểm tra công tác tiếp kiệm điện. Kết quả, đã tiết kiệm được 299 triệu kWh đạt 107,9% kế hoạch EVN giao.

Thực hiện sửa chữa lớn (SCL) 487,83 tỷ đồng/487,83 tỷ đồng kế hoạch (đạt 100%). Nguồn vốn SCL được các Công ty điện lực sử dụng tập trung cho việc cải tạo lưới điện trung hạ thế, đặc biệt là lưới điện hạ thế nông thôn mới tiếp nhận và một số công trình quan trọng như: đường dây 110kV Ninh Bình- Bút Sơn, trạm 110kV Đô Lương, trạm 110kV Tuần Giáo, trạm 110kV Hà Trung, Mục Sơn, …

Trong năm, NPC đã hoàn thành đóng điện 28 dự án 110kV với khối lượng 169,89 km đường dây và tăng công suất 506 MVA; cơ bản thi công hoàn thành Dự án năng lượng nông thôn II (RE II) vốn vay WB tại 18 tỉnh, 142 huyện, 667 xã; hoàn thành 70% Dự án phân phối điện nông thôn (dự án RD) vay vốn WB; đang triển khai Dự án Phát triển năng lượng tái tạo và Phục hồi mở rộng mạng lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa...

Năm 2012, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu cung cấp điện an toàn và ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD điện được giao; tăng năng suất lao động, tận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác để đảm bảo quỹ tiền lương và thu nhập cho người lao động; chủ động trong việc tự cân đối kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo nền tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu SXKD. Theo đó, điện thương phẩm đạt  30,540 tỷ kWh tăng 13%; tổn thất điện năng 8,35%; giá bán bình quân  1.217,06 đ/kWh./  
 
Bài: Thanh Mai; Ảnh: Ngọc Hà

Xem tin khác [Quay lại]
Thư viện hình ảnh
Văn phòng công ty
Bộ phận sản xuât
Kho cáp bọc
Hình ảnh nhà kho cáp nhôm
Hình ảnh nhà xưởng
Đối tác - Khách hàng

 

 

 

 Thông tin hữu ích
Liên kết trang Tỷ giá ngoại tệ
(Nguồn: EXIMBANK) Thông tin thời tiết
Ảnh đẹp Hà Nội
Tháp rùa Hồ Gươm
Chùa Trấn Quốc
Hoa lộc vừng Hồ Gươm
Quốc tử giám